Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ Chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu Đề án

Mục tiêu tổng quát của Đề án: Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích:

  • Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến;
  • Phục vụ phát triển kinh tế – xã hội;
  • Phục vụ công dân số;
  • Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư;
  • Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Hoàn thiện giải pháp, tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia

Trong 5 nhóm trên, riêng với nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, năm 2022, hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số chứng minh nhân dân (9 số) với căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đề án là hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư; phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; phục vụ phát triển công dân số…

☼ Tham khảo: Những tiện ích khi triển khai Đền án ứng dụng dữ liệu về dân cư


iScan cung cấp giải pháp in ấn, số hóa tài liệu chuyên nghiệp:

4.9/5 - (20 bình chọn)

Trả lời

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn