GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN

GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ

GIẢI PHÁP THƯ VIỆN SỐ

CHO THUÊ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

DỊCH VỤ SỐ HÓA

Dịch vụ Chỉnh lý tài liệu
 • Chỉnh lý tài liệu cho Doanh nghiệp
 • Chỉnh lý tài liệu cho các Cơ quan Nhà nước
 • Tuân thủ Luật Văn thư lưu trữ và các Quy trình, hướng dẫn hiện hành của Pháp luật, Doanh nghiệp,…
Dịch vụ Số hóa tài liệu
 • Tạo lập CSDL từ các nguồn khác nhau (tài liệu, phim ảnh ảnh, bản đồ, vật thể…) thành dữ liệu số.
 • Bảo mật thông tin, lưu trữ & khai thác thông tin dễ dàng.
 • Tuân thủ Quy trình số hóa – Tiết kiệm chi phí.
 • Công nghệ OCR đa ngôn ngữ, nhận dạng chữ viết tay,…
Dịch vụ Nhập liệu
 • Tìm kiếm, chia sẻ, trích xuất, chỉnh sửa thông tin tài liệu nhanh chóng, chính xác.
 • Tăng hiệu suất công việc – Tiết kiệm thời gian – Tiết kiệm chi phí
 • Ứng dụng Công nghệ hiện đại, bóc tách dữ liệu…

GIẢI PHÁP THƯ VIỆN

Thiết bị Tự động hóa thư viện
 • Kiểm soát thẻ, đặt chỗ thư viện.
 • Mượn trả sách tự động
 • Giá trả sách thông minh
 • Tư vấn, thiết kế, thi công Thư viện 4.0
Phần mềm Quản lý thư viện
 • Phần mềm Thư viện số
 • Phần mềm Quản trị tích hợp Thư viện điện tử, Thư viện số
 • Phần mềm & Thiết bị trình diễn tài liệu kỹ thuật số
Dịch vụ Số hóa thư viện
 • Tư vấn, khảo sát trước khi triển khai.
 • iScan lắp đặt & hướng dẫn trực tiếp.
 • Hỗ trợ nhanh chóng, chuyên nghiệp.

GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG

Thiết bị Số hóa chuyên dụng
 • Máy scan ADF khổ A0, A3, A4 tốc độ cao
 • Máy scan mặt gương Flatbed.
 • Máy scan sách chuyên dụng A0, A1, A2, A3, A4.
Phần mềm Số hóa
 • Phần mềm Số hóa chuyên dụng
 • Phần mềm Thi công số hóa
 • Phần mềm Lưu trữ & khai thác tài liệu số
 • Phần mềm Quản lý in ấn tập trung
Cho thuê Máy văn phòng
 • Máy in, máy photocopy, máy scan, Laptop
 • Máy lọc nước, máy lọc không khí văn phòng
 • Thiết bị tổ chức sự kiện, hội nghị

TIN SỐ HÓAXem thêm