iScan cung cấp dịch vụ Cho thuê máy in:

 • Máy in A4, A3 – Máy in màu – Máy in đa năng.
 • Cho thuê máy in tổ chức sự kiện
 • Cho thuê máy in văn phòng

☼ Hotline: 024 7303 1068 | 036 862 6789

Liên hệ

 • Tốc độ: 38 trang/ phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt: In 2 mặt tự động, in mạng LAN.

Liên hệ

 • Khổ giấy in: A4
 • Tốc độ in: 52 trang /phút
 • Hiệu suất: 250.000 trang/tháng.

Liên hệ

 • Tốc độ in: 45 trang / phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Kết nối: USB 2.0, LAN

Liên hệ

 • Tốc độ in: 52 trang / phút
 • Khổ giấy: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt: In mạng, HP ePrint

Liên hệ

 • Loại máy in: laser đen trắng, in đảo mặt, in mạng wifi
 • Tốc độ in: 32 trang/phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4

Liên hệ

 • Tốc độ in: 38 trang/phút
 • Khổ giấy: A4
 • Chức năng đặc biệt: in 2 mặt tự động, in di động.

Liên hệ

 • Tốc độ in: 38 trang/phút 
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt: In ấn không dây, in 2 mặt tự động

Liên hệ

 • Tốc độ in: 58 trang/phút
 • Khổ giấy: A4
 • Chức năng đặc biệt: In 2 mặt tự động, in mạng LAN

Liên hệ

 • Tốc độ in: 65 trang/phút
 • Khổ giấy: A4
 • Chức năng đặc biệt: Tự động in 2 mặt, in mạng LAN

Liên hệ

 • Tốc độ in: 35 trang A4, 19 trang A3
 • Kết nối: USB 2.0, LAN
 • Hiệu suất: 65.000 trang/tháng

Liên hệ

 • Khổ giấy: A4
 • Tốc độ in: 38 trang phút
 • Chức năng đặc biệt: Tích hợp in mạng, in di động

Liên hệ

 • Khổ giấy in: A3
 • Tốc độ in: 40 trang A4/phút, 20 trang A3/phút
 • Chức năng đặc biệt: In mạng, In 2 mặt, In từ USB

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn