Những tiện ích khi triển khai Đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư

Ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện Đề án, có 25 thủ tục hành chính thiết yếu sẽ được ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

————
iScan cung cấp giải pháp in ấn, số hóa tài liệu chuyên nghiệp:

5/5 - (14 bình chọn)

Trả lời

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn