So sánh PaperStream Capture và PaperStream Capture Pro

PaperStream Capture và PaperStream Capture Pro là phần mềm scan bản quyền của Fujitsu với nhiều tính năng hiện đại, đáp ứng nhu cầu số hóa của các văn phòng. Hãy cùng iScan so sánh PaperStream Capture và PaperStream Capture Pro, những tính năng đặc biệt và sự khác biệt.

☼ Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng phần mềm PaperStream Capture

So sánh PaperStream Capture và PaperStream Capture Pro

Phần mềm

PaperStream Capture Pro

PaperStream Capture

Supported Scanners Workgroup fi-7300NX / fi-800R / fi-7160 / fi-7260 / fi-7140 / fi-7240 / fi-65F / fi-7030 / SP-1425 / SP-1130 / SP-1125 / SP-1120 / SP-1130N / SP-1125N / SP-1120N
Departmental fi-7180 / fi-7280 / fi-7480 / fi-7460
Production fi-7900 / fi-7800 / fi-7700 / fi-7700S / fi-7600
Discontinued fi-6140Z / fi-6240Z / fi-6130Z / fi-6230Z / fi-6110 / fi-5530C2 / fi-5950 / fi-6800 / fi-6400 / fi-6770 / fi-6750S / fi-6670

Ngôn ngữ hỗ trợ OCR

English, French, Spanish, German, Italian, Portuguese (Brazil), Russian, Japanese, Korean, Chinese (Simplified/Traditional), Turkish, Arabic, Greek, Vietnamese, Thai, Indonesian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, Romanian, Hebrew, Ukrainian
Scanner Driver PaperStream IP TWAIN PaperStream IP TWAIN
PaperStream IP ISIS

Documents Separation

(Phân chia tài liệu)

Blank page (single /duplex) – Dùng trang trắng để phân tách file
Page count – Đặt trước theo số trang
Zonal OCR – Phân tách tài liệu theo vùng nhận diện ký tự OCR
Patch code
Barcode (1D /2D)
Press Ctrl – Bấm Ctrl
Specific document (Automatic Profile Selection)
File name 
Blank page (single /duplex)
Page count
Zonal OCR
Patch code
Barcode (1D /2D*2)
Press Ctrl
Specific document (Automatic Profile Selection),

Save-to Destinations

(Đích đến lưu file)

Folder
Network folder
SharePoint
SharePoint Online
FTP
SFTP /FTPs
E-mail
Printer
Box
Other App.
Folder
Network folder
SharePoint
SharePoint Online
FTP
SFTP /FTPs
E-mail
Printer
Other App.

Output File

(Xuất file định dạng)

Bitmap, TIFF, Multi-TIFF, JPEG, JPEG2000, Searchable PDF, PDF, PDF/A, PNG, RTF, Word, Excel, PowerPoint
Output Index File

(Tệp chỉ mục đầu ra)

XML, CSV, TXT

Metadata (Siêu dữ liệu)

Barcode (1D / 2D)
Zonal OCR (Chọn vùng nhận diện ký tự OCR)
Manual Entry (Nhập liệu thủ công)
System
Choice List (Danh mục lựa chọn)
Database Autofill (Tự động điền dữ liệu)
Combination (Nối file)
Split (Chia file)
JSON Parsing
JSON Value
Passport
ID Card (TD1 and TD2)
Barcode (1D / 2D*2)
Zonal OCR
Passport
ID Card (TD1 and TD2)
Metadata Fields

Trường siêu dữ liệu

(Maximum)

100 20
Indexing Per documents, Per pages Per Pages
Field Rule YES NA
Other Functions Assisted Scan, Import*3, ASC*4, Multi Station Function*5 Assisted Scan

Hệ điều hành hỗ trợ

Windows 7/8/10/11, Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022
4.9/5 - (12 bình chọn)

Trả lời

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn