HP Digital Sender Flow 8500 fn1

Liên hệ

  • Tốc độ:  lên tới 60 tờ/ phút
  • Công suất: 5.000 tờ/ ngày
  • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động, scan qua mạng dây.
error: Content is protected by iScan.vn