Liên hệ

 • Tên linh kiện: Bộ rulo HP Scan 3500 F1 
 • Loại linh kiện:  linh kiện máy scan HP chính hãng
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 3500 f1

Linh kiện máy scan

Card Formatter HP Scan 2500 F1

HP
Liên hệ

 • Mã linh kiện: Cạc formatter HP Scan 2500 F1
 • Loại linh kiện:  Chính hãng
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 2500 f1

Liên hệ

 • Mã linh kiện: Bộ nguồn Adapter cho máy Scan HP 5000s4 (0957-2479)
 • Loại linh kiện: Mới 100%, chính hãng
 • Mô tả chi tiết: Input Voltage 100-240VAC 50/60Hz, 32 V, 1560mA

Liên hệ

 • Mã linh kiện: Bộ lô cuốn HP Scan 3000s3 Roller Replacement kit (L2753-60001)
 • Loại linh kiện: Mới 100%, chính hãng
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 3000 s3

Linh kiện máy scan

Adapter máy quét HP Scan 5000 s4

HP
Liên hệ

 • Thông tin sản phẩm: Adapter máy quét HP ScanJet 5000 S4
 • Input: AC 100-240V
 • Output: DC 32V 1560mA
 • Connector: 3-prong purple plug

Linh kiện máy scan

Đèn quét HP Scan 2000 s2

HP
Liên hệ

 • Mã linh kiện: Đèn quét HP Scan 2000s2
 • Loại linh kiện: Original
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 2000 s2

Linh kiện máy scan

Đèn quét HP ScanJet 3000 s4

HP
Liên hệ

 • Mã linh kiện: Đèn quét HP ScanJet 3000 s4 (DL520-01UHM-EP)
 • Loại linh kiện: Mới 100%, chính hãng
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 3000 s4

Linh kiện máy scan

Đèn scan HP ScanJet 8500fn1

HP
Liên hệ

 • Mã linh kiện: Đèn scan HP ScanJet 8500 fn1 (CC350-60001)
 • Loại linh kiện: máy scan HP chính hãng
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 8500 fn1

Linh kiện máy scan

Đèn scan HP 7000 s2

HP
Liên hệ

 • Mã linh kiện: Đèn scan HP ScanJet 7000 s2
 • Loại linh kiện: máy scan HP chính hãng
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 7000 s2

Linh kiện máy scan

Đèn quét HP Scan 5000 s2

HP
Liên hệ

 • Mã linh kiện: Đèn quét HP Scan 5000s2
 • Loại linh kiện: máy scan HP chính hãng
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 5000s2

Linh kiện máy scan

Đèn quét máy Scan HP 3000

HP
Liên hệ

 

 • Mã linh kiện: Đèn quét HP Scan 3000
 • Loại linh kiện: Mới 100%, chính hãng
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 3000

Linh kiện máy scan

Đèn quét HP Scan 2000 s1

HP
Liên hệ

 • Mã linh kiện: Đèn quét HP Scan 2000s1 (DL520-01UHM-E)
 • Loại linh kiện: Mới 100%, chính hãng
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 2000 s1

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn