Liên hệ

 • Tốc độ: 40 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 4.000 tờ / ngày
 • Định dạng Scan: PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) and Searchable PDF
 

Liên hệ

 • Tốc độ: Lên đến 75 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 7.500 tờ/tháng
 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động, kết nối mạng LAN, Wifi

Liên hệ

 • Tốc độ: 40 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: Lên đến 3.000 tờ/tháng
 • Kết nối mạng LAN, Wifi.

Liên hệ

 • Mã linh kiện: Cạc điều khiển máy scan HP ScanJet 8500 fn1 (L2717-67005)
 • Loại linh kiện: máy scan HP chính hãng
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 8500 fn1

Linh kiện máy scan

Adapter máy scan HP ScanJet 7500

HP
Liên hệ

 • Mã linh kiện: Adapter máy scan HP ScanJet 7500
 • Loại linh kiện: máy scan HP chính hãng
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 7500

Linh kiện máy scan

Adapter máy scan HP 4500 fn1

HP
Liên hệ

 • Mã linh kiện: Adapter máy scan HP 4500 fn1
 • Loại linh kiện: máy scan HP chính hãng
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 4500 fn1

Thuê máy scan

HP ScanJet Pro N4000 snw1

HP
Liên hệ

 • Tốc độ: 40 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: Lên đến 3.000 tờ/tháng
 • Kết nối mạng LAN, Wifi.

Liên hệ

 • Tốc độ: Lên đến 75 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 7.500 trang/tháng
 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động, kết nối mạng LAN, Wifi

Thuê máy scan

HP ScanJet Pro 3000 s4

HP
Liên hệ

 • Tốc độ: 40 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 4.000 tờ / ngày
 • Định dạng Scan: PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) and Searchable PDF
 

Linh kiện máy scan

Card formatter máy scan HP 3500 f1

HP
Liên hệ

 • Mã linh kiện: Cạc điều khiển máy scan HP 3500 f1
 • Loại linh kiện: máy scan HP chính hãng
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 3500 f1

Liên hệ

 • Tốc độ: Lên đến 65 trang/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 7.500 trang/tháng
 • Định dạng Scan: PDF, PDF/A, PDF mã hóa, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) và PDF có thể tìm kiếm

Linh kiện máy scan

Adapter máy scan HP 3500 f1

HP
Liên hệ

 • Mã linh kiện: Adapter máy scan HP 3500 f1
 • Loại linh kiện: máy scan HP chính hãng
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 3500 f1

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn