Liên hệ

 • Tốc độ in: 38 trang/ phút , 31 trang/phút (in 2 mặt)
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt: Tích hợp in đảo mặt tự động, kết nối mạng LAN.
 • Thời gian thuê linh hoạt: theo sự kiện hoặc thuê dài hạn.

Liên hệ

 • Tốc độ in: 35 trang A4, 19 trang A3
 • Độ phân giải:   1200 x 1200 dpi
 • Chuẩn kết nối 1 IEEE-1284 parallel, Hi-Speed USB 2.0 port
 • Hiệu suất làm việc: 65.000 trang/ tháng
 • Tư vấn dịch vụ thuê máy in: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 38 trang phút
 • Khổ giấy: A4
 • Chức năng đặc biệt: Tích hợp in mạng, đảo mặt tự động, ePrint, Apple AirPrint
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: In màu 14 trang /phút, trắng đen 28 trang/ phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A3
 • Chức năng đặc biệt: In mạng có sẵn
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 38 trang phút
 • Khổ giấy: A4
 • Chức năng đặc biệt: Tích hợp in đảo mặt tự động, ePrint, Apple AirPrint
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 33 trang phút
 • Khổ giấy: A4
 • Chức năng đặc biệt: Tích hợp in đảo mặt tự động, ePrint, Apple AirPrint
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 35 trang phút
 • Khổ giấy: A4
 • Chức năng đặc biệt: Tích hợp in đảo mặt tự động, ePrint, Apple AirPrint
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 30 trang phút
 • Khổ giấy: A4
 • Chức năng đặc biệt: Tích hợp in đảo mặt tự động, ePrint, Apple AirPrint
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 21 trang phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt: in 2 mặt tự động
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 30 trang /phút A4
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 2.0 port
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in:  Tối đa A4
 • Tốc độ in: 30 trang/ phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A3
 • Tốc độ in: 30 trang phút
 • Chức năng đặc biệt: In mạng có dây, in 2 mặt tự động
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn