Liên hệ

 • Khổ giấy in: A4
 • Tốc độ in: 50 trang/phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: A4
 • Tốc độ in: 56 trang/phút; 5,7 giây cho trang in đầu tiên.
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Linh kiện máy scan

Main nguồn HP Scan 3000s3

HP
Liên hệ

 • Mã linh kiện: Main nguồn HP Scan 3000s3
 • Loại linh kiện: Mới 100%, chính hãng
 • Sử dụng thay thế cho máy HP ScanJet 3000 s3

Linh kiện máy scan

Main nguồn máy scan Kodak i2400

HP
Liên hệ

 • Dòng: Linh kiện máy scan Kodak
 • Tên linh kiện: main nguồn máy scan Kodak i2400
 • Sử dụng thay thế cho máy scan Kodak i2400

Liên hệ

 • In 2 mặt tự động (Duplex)
 • Tốc độ in: 60 trang A4/phút
 • Khổ giấy: Từ A5 đến A3.
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • In 2 mặt tự động (Duplex)
 • Tốc độ in: 30 trang A4/ phút
 • Khổ giấy: Từ A5 đến A3.
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • khổ giấy tối đa: A3
 • Tốc độ in 35 trang A4/phút
 • Thời gian in trang đầu tiên 7.5 giây
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy tối đa: A3
 • Tốc độ in 40 trang A4/phút
 • Thời gian in trang đầu tiên 7.5 giây
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy tối đa: A3
 • Tốc độ in 50 trang A4/phút
 • Thời gian in trang đầu tiên 6.9 giây
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy tối đa: A3
 • Tốc độ in 60 trang A4/phút
 • Thời gian in trang đầu tiên 6.3 giây
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy tối đa: A3
 • Tốc độ in 25 trang A4/phút
 • Thời gian in trang đầu tiên 8.9 giây
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy tối đa: A3
 • Tốc độ in 30 trang A4/phút
 • Thời gian in trang đầu tiên 7.9 giây
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn