1 mét giá tài liệu bao nhiêu trang? Cách tính mét giá chính xác

Mét giá tài liệu là đơn vị đo lường tính số lượng tài liệu lưu trữ bằng mét giá xếp trên giá trong kho lưu trữ. Vậy 1 mét giá tài liệu gồm bao nhiêu trang? 

Cách tính 1 mét giá tài liệu chính xác

Mét giá tài liệu là đơn vị đo chiều dài một mét tài liệu xếp đứng hoặc xếp ngang gáy xuống trên giá, được bảo quản trong hộp.

  • Mỗi hộp có độ dày 10 cm, thì 1 mét giá có khoảng 5000 tờ tài liệu. 
  • Nếu hộp đựng hồ sơ, tài liệu có độ dày trên 10 cm thì số lượng hộp của một mét giá ít hơn theo tỷ lệ.
  • Trong đó, trung bình 70% tờ tài liệu dạng in 2 mặt. Căn cứ để tính đơn giá, lập dự toán hạng mục Số hóa tài liệu đều được quy đổi ra đơn vị TRANG A4.

Ví dụ hình dưới đây, kệ có nhiều tầng, mỗi tầng có 10 hộp, mỗi hộp có 10 cm thì mỗi tầng kệ được tính là một mét giá tài liệu.

1 mét giá tài liệu. Cách tính mét giá chính xác

Đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ được căn cứ trên đơn vị tính là mét giá.

Việc xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ được căn cứ trên các quy định:

  • Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế – kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy
  • Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy;
  • Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
  • Công văn số 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Nội vụ về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ.

☼ Tham khảo: Dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Tiêu chuẩn Việt Nam về bìa hồ sơ, hộp hồ sơ, giá kệ bảo quản tài liệu lưu trữ

Tiêu chuẩn về bìa hồ sơ lưu trữ, hộp bảo quản tài liệu lưu trữ và giá bảo quản tài liệu lưu trữ được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 7 năm 2012.

Theo đó, 03 tiêu chuẩn quốc gia được công bố kèm theo Quyết định này:


iScan cung cấp dịch vụ số hóa tài liệu trọn gói, và dịch vụ tư vấn

5/5 - (10 bình chọn)

Trả lời

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn