Tích hợp Căn cước công dân gắn chip với các tiện ích quan trọng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng về việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh các ứng dụng tích hợp căn cước công dân gắn chip.

Triển khai tích hợp căn cước công dân gắn chip

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Công an triển khai tích hợp các giấy tờ công dân:

  • Thẻ Bảo hiểm y tế,
  • Giấy đăng ký xe ô tô;
  • Giấy phép lái xe,
  • Thẻ ngân hàng…

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nền tảng, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, nhất là các cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, thuế, hải quan, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo hiểm, y tế, giáo dục, tiếp theo là cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và chứng khoán. 

☼ Tham khảo:

Triển khai dịch vụ công trực tuyến, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Về triển khai dịch vụ công trực tuyến, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương:

  • Khẩn trương đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến,
  • Tập trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu tại đề án để phục vụ người dân và doanh nghiệp,
  • Thời gian hoàn thành: Trong 6 tháng đầu năm 2022.

iScan cung cấp giải pháp số hóa tài liệu chuyên nghiệp:

5/5 - (18 bình chọn)

Trả lời

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn