Máy scan HP 3000 s3

Liên hệ

  • Khay nạp bản gốc: 50 trang, Định lượng giấy 49 g/m2 to 120 g/m2
  • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động
  • Hiệu suất làm việc: 3.500 trang / ngày
error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn