Máy scan Epson Perfection V600 Photo Scanner

Liên hệ

  • Tốc độ Scan: 18 giây trang màu và trắng đen, Film âm bản dương bản
  • Hiệu suất làm việc: Đang cập nhật
  • Giao hàng: Miễn phí
error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn