Colortrac SmartLF Scan! 24

Liên hệ

  • Khổ rộng scan tối đa: 24” (609.6 mm)
  • Khổ dài scan tối đa: 200” (5m) @200dpi / 150” (3.8m) @400dpi / 109” (2.7m) @600dpi
  • Khổ rộng tài liệu cho phép: Tối thiểu: 6” (150 mm) / Tối đa: 26” (660mm)
error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn