☼ Hotline: 024 7303 1068 – 0971 491  492

Liên hệ

 • Tốc độ quét 30 tờ / phút
 • Công suất ngày 4.000 tờ
 • Khay nạp giấy (ADF) chứa được 75 tờ

Liên hệ

 • Tốc độ: 35 tờ/phút
 • Hiệu suất: 4.000 tờ/ngày
 • Khay chứa bản gốc: 80 tờ
 • Định dạng tập tin: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf).

Liên hệ

 • Tốc độ: 25 tờ/phút; 40 tờ/phút cho 10 tờ đầu tiên.
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất: 3.000 tờ/ngày

Liên hệ

 • Tốc độ quét: 60 tờ/ phút
 • Khay nạp: 80 tờ (định lượng 80 g/m²)
 • Công suất: 7.000 tờ/ngày

Liên hệ

 • Tốc độ quét: 40 tờ/phút
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất: 5.000 tờ/ngày

Liên hệ

 • Tốc độ quét: 80 tờ/phút
 • Độ phân giải quang học: 600 dpi
 • Công suất: 8.000 tờ/ngày

Liên hệ

 • Tốc độ quét: 85 tờ/phút
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất: 20.000 tờ/ngày

Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 50 tờ/phút
 • Công suất: 15.000 tờ/ngày

Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 70 tờ/phút
 • Công suất: 25.000 tờ/ngày

Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 90 tờ/phút
 • Công suất: 20.000 tờ/ngày

Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 90 tờ/ phút (180 trang/ phút)
 • Công suất: 20.000 tờ/ngày

Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 110 tờ/ phút (220 trang/ phút)
 • Công suất: 35.000 tờ/ngày

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn