Liên hệ

 • Dòng: Linh kiện máy scan Kodak
 • Tên linh kiện: Lô cuốn máy scan Kodak i1150
 • Sử dụng thay thế cho máy: scan Kodak i1150

Liên hệ

 • Dòng: Linh kiện máy scan Kodak
 • Tên linh kiện: Adapter máy scan Kodak i1150
 • Sử dụng thay thế cho máy: scan Kodak i1150

Liên hệ

 • Dòng: Linh kiện máy scan Kodak
 • Tên linh kiện: Cạc điều khiển máy scan Kodak i1150
 • Sử dụng thay thế cho máy: scan Kodak i1150

Liên hệ

 • Dòng: Linh kiện máy scan Kodak
 • Mã linh kiện: Đèn Scan Kodak i1150 (DL520-01UHK-A)
 • Loại linh kiện: Chính hãng, tháo máy
 • Sử dụng cho máy: Kodak i1150

Liên hệ

 • Dòng: Linh kiện máy scan Kodak
 • Tên linh kiện: Thanh lô cuốn máy scan Kodak i2400
 • Sử dụng thay thế cho máy: scan Kodak i2400

Liên hệ

 • Dòng: Linh kiện máy scan Kodak
 • Tên linh kiện: Lô cuốn máy scan Kodak i2400
 • Sử dụng thay thế cho máy: scan Kodak i2400

Liên hệ

 • Dòng: Linh kiện máy scan Kodak
 • Mã linh kiện: Rulo cuốn giấy Kodak i1220
 • Loại linh kiện: Chính hãng
 • Sử dụng cho máy: Scan Kodak i1220

Liên hệ

 • Dòng: Linh kiện máy scan Kodak
 • Tên linh kiện: Đèn scan Kodak i2400
 • Sử dụng thay thế cho máy: scan Kodak i2400

Liên hệ

 • Dòng: Linh kiện máy scan Kodak
 • Mã linh kiện: Đèn quét Kodak i1220
 • Loại linh kiện: Chính hãng
 • Sử dụng cho máy: Scan Kodak i1220

Liên hệ

 • Dòng: Linh kiện máy scan Kodak
 • Tên linh kiện: Main điều khiển máy scan Kodak i1120 formatter
 • Sử dụng thay thế cho máy: scan Kodak i1120

Liên hệ

 • Dòng: Linh kiện máy scan Kodak
 • Tên linh kiện: main nguồn máy scan Kodak i2400
 • Sử dụng thay thế cho máy: scan Kodak i2400

Liên hệ

 • Tốc độ quét 70 tờ/phút Call Call 7
 • Công suất ngày 6,000 tờ/ngày
 • Bảo hành 12 tháng

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn