Máy scan

Panasonic KV-S1026C

Panasonic
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 216 x 2,540 mm ( 8.5 x 100 in.)/ tối thiểu 48 x 70 mm (1.9 x 2.8 in.)
 • Tốc độ quét: 30 tờ/ phút (60 trang/ phút) màu; 20tờ/ phút (40 tờ/ phút) đen trắng
 • Công suất: 2.000 tờ/ngày (4000 trang).

Máy scan

Panasonic KV-S1046C

Panasonic
Liên hệ

 • Khổ giấy: Tối thiểu 40x70mm, tối đa 216x2540mm
 • Tốc độ quét: 45 tờ 2 mặt/phút
 • Công suất: 6.000 trang/ngày

Máy scan

Panasonic KV-S1037X

Panasonic
Liên hệ

 • Khổ giấy: Tối thiểu 40x54mm; tối đa 216 mm x 5,588 mm
 • Tốc độ quét: 30 tờ/ phút (60 trang/ phút)
 • Công suất: 3.000 tờ/ngày

Máy scan

Panasonic KV-S1028Y

Panasonic
Liên hệ

 • Khổ giấy: Tối thiểu 48 x 54 mm; 216mm x không giới hạn
 • Tốc độ quét: 45 tờ/90 ảnh/phút
 • Công suất: 6.000 tờ/ngày

Máy scan

Panasonic KV-SL3056

Panasonic
Liên hệ

 • Hình thức scan: ADF + Scan mặt gương
 • Tốc độ quét: 2 mặt 45 tờ /phút, 1 mặt 90 trang /phút.
 • Công suất: 6.000 tờ/ngày.

Máy scan

Panasonic KV-SL3066

Panasonic
Liên hệ

 • Hình thức scan: Nạp tài liệu tự động + quét mặt gương.
 • Khổ giấy quét: A4, flatbed: 216 -297 mm.
 • Tốc độ quét: 2 mặt 65 tờ/phút, 1 mặt 130 trang /phút.
 • Công suất: 8000 tờ/ngày.

Thuê máy scan

Cho thuê máy scan Panasonic KV-S1015C

Panasonic
Liên hệ

 • Máy scan A4 để bàn 2 mặt tự động
 • Tốc độ quét: 20 tờ/ phút (40 trang/ phút)
 • Công suất: 2.000 tờ/ngày (4000 trang).

-15%

Máy scan

Panasonic KV-S1015C

Panasonic
9.500.000  8.100.000 

 • Máy scan để bàn 2 mặt tự động
 • Khổ giấy: A4
 • Tốc độ quét: 20 tờ/ phút (40 trang/ phút)
 • Công suất: 2.000 tờ/ngày (4000 trang).

Máy scan

Panasonic KV-SL1056

Panasonic
18.700.000 

 • Khổ giấy: tối đa 216 mm x 5,588 mm (8.5 in. x 220 in.)/ tối thiểu 48 mm x 54 mm (1.9 in. x 2.1 in.)
 • Tốc độ quét: 45 tờ 2 mặt/phút
 • Công suất: 6.000 tờ/ngày

Máy scan

Panasonic KV-SL1066

Panasonic
24.200.000 

 • Khổ giấy: tối đa 216 mm x 5,588 mm (8.5 in. x 220 in.)/ tối thiểu 48 mm x 54 mm (1.9 in. x 2.1 in.)
 • Tốc độ quét: 65 tờ 2 mặt/phút (130 ảnh/phút).
 • Công suất: 8.000 tờ/ngày.

Máy scan

Panasonic KV-S2087

Panasonic
55.649.000 

 • Tốc độ quét: 85 tờ/170 trang/phút
 • Công suất: 10.000 tờ/ngày
 • Khổ giấy: Tối thiểu 48 mm x 70 mm; Tối đa 216 mm x 5461mm

Máy scan

Panasonic KV-S5046H

Panasonic
101.816.000 

 • Khổ giấy: tối đa 297 × 432 mm (11.7 in. × 17 in.)/ tối thiểu 48 x 70 mm (1.9 x 2.75 in.)
 • Tốc độ quét: 80 tờ/ phút (160 trang/ phút)
 • Công suất: 25.000 tờ/ngày

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn