Liên hệ

 • Tốc độ quét 30 tờ / phút
 • Công suất ngày 4.000 tờ
 • Khay nạp giấy (ADF) chứa được 75 tờ

Liên hệ

 • Tốc độ: 25 tờ/phút; 40 tờ/phút cho 10 tờ đầu tiên.
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất: 3.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris S2060W

Kodak
Liên hệ

 • Tốc độ quét: 60 tờ/ phút
 • Khay nạp: 80 tờ (định lượng 80 g/m²)
 • Công suất: 7.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris S2040

Kodak
Liên hệ

 • Tốc độ quét: 40 tờ/phút
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất: 5.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris S2080W

Kodak
Liên hệ

 • Tốc độ quét: 80 tờ/phút
 • Độ phân giải quang học: 600 dpi
 • Công suất: 8.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris S2085f

Kodak
Liên hệ

 • Tốc độ quét: 85 tờ/phút
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất: 20.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris i3250

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 50 tờ/phút
 • Công suất: 15.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris i3300

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 70 tờ/phút
 • Công suất: 25.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris i3450

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 90 tờ/ phút (180 trang/ phút)
 • Công suất: 20.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris i1120

Kodak
Liên hệ

 • Tốc độ quét: 20 tờ/phút
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất: 1.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak i1220

Kodak
Liên hệ

 • Tốc độ quét: 45 tờ/phút
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất: 2.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Scanmate i1190

Kodak
Liên hệ

 • Tốc độ quét: 40 tờ/ phút
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất: 5.000 tờ/ngày

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn