Liên hệ

 • Tốc độ: 38 trang/ phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt: In 2 mặt tự động, in mạng LAN.

Liên hệ

 • Khổ giấy in: A4
 • Tốc độ in: 52 trang /phút
 • Hiệu suất: 250.000 trang/tháng.

Liên hệ

 • Tốc độ in: 45 trang / phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Kết nối: USB 2.0, LAN

Liên hệ

 • Tốc độ in: 52 trang / phút
 • Khổ giấy: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt: In mạng, HP ePrint

Liên hệ

 • Tốc độ in: 58 trang/phút
 • Khổ giấy: A4
 • Chức năng đặc biệt: In 2 mặt tự động, in mạng LAN

Liên hệ

 • Tốc độ in: 65 trang/phút
 • Khổ giấy: A4
 • Chức năng đặc biệt: Tự động in 2 mặt, in mạng LAN

Liên hệ

 • Tốc độ in: 35 trang A4, 19 trang A3
 • Kết nối: USB 2.0, LAN
 • Hiệu suất: 65.000 trang/tháng

Liên hệ

 • Khổ giấy: A4
 • Tốc độ in: 38 trang phút
 • Chức năng đặc biệt: Tích hợp in mạng, in di động

Liên hệ

 • Tốc độ: In màu 14 trang /phút, trắng đen 28 trang/ phút
 • Khổ giấy: Tối đa khổ A3
 • Chức năng đặc biệt: In mạng có sẵn

Liên hệ

 • Tốc độ in: 42 trang phút A4
 • Chức năng: in 2 mặt, in mạng
 • Chuẩn kết nối: USB 2.0, LAN

Liên hệ

 • Tốc độ in: 38 trang phút
 • Khổ giấy: A4
 • Chức năng đặc biệt: in 2 mặt tự động, in di động

Liên hệ

 • Tốc độ in: 33 trang phút
 • Khổ giấy: A4
 • Chức năng đặc biệt: in 2 mặt tự động, in di động

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn