Liên hệ

 • Loại máy in: laser đen trắng, in đảo mặt, in mạng wifi
 • Tốc độ in: 32 trang/phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4

Liên hệ

 • Tốc độ in: 38 trang/phút
 • Khổ giấy: A4
 • Chức năng đặc biệt: in 2 mặt tự động, in di động.

Liên hệ

 • Tốc độ in: 38 trang/phút 
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt: In ấn không dây, in 2 mặt tự động

Liên hệ

 • Khổ giấy in: A3
 • Tốc độ in: 40 trang A4/phút, 20 trang A3/phút
 • Chức năng đặc biệt: In mạng, In 2 mặt, In từ USB

Liên hệ

 • Khổ giấy in:  A4, B5, A5, LTR, giấy Executive, giấy bì thư C5/COM10/DL, Monarch,
 • Chức năng: in 2 mặt tự động có sẵn
 • Chuẩn kết nối: USB 2.0

Liên hệ

 • Tốc độ in: 30 trang/phút (A4) 1 mặt; 16 trang/phút 2 mặt
 • Chức năng đặc biệt: in mạng, đảo 2 mặt tự động
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4

Liên hệ

 • Tốc độ in: 35 trang/phút (A4), 15 trang/phút (A3)
 • Khổ giấy: A3
 • Chuẩn kết nối: USB

Liên hệ

 • Tốc độ in: 30 trang/phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt : in 2 mặt, Wifi

Liên hệ

 • Tốc độ in: 27 trang/phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt : in 2 mặt, Wifi
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 37 trang/phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A3
 • Chuẩn kết nối: USB, Mạng LAN RJ45
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 40 trang/phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chuẩn kết nối: USB, Mạng LAN
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: A3
 • Tốc độ in: 30 trang A4/ phút, 15 trang A3/phút
 • Chuẩn kết nối: USB 2.0 , 10/100 Base-T Ethernet
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn