Liên hệ

 • ADF: Khay nạp 50 tờ
 • Định rạng Scan: E-mail, OCR, Tệp, Hình ảnh, FTP, Mạng, In và Microsoft® SharePoint®
 • Giao hàng: Miễn phí TP Hà Nội

Liên hệ

 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động
 • Hiệu suất làm việc: 6000 trang / ngày
 • Giao hàng: Miễn phí TP Hà Nội

Liên hệ

 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động
 • Hiệu suất làm việc: 6000 trang / ngày
 • Giao hàng: Miễn phí TP Hà Nội

Liên hệ

 • Độ phân giải: Tối đa 600 x 600 dpi
 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động
 • Giao hàng: Miễn phí TP Hà Nội

Liên hệ

 • Tên sản phẩm: Adapter nguồn máy Scan Brother ADS-1600w
 • Sử dụng cho: Máy Scan Brother ADS-1100W, ADS-1600W, ADS-2200, ADS-2700W, ADS-2800W, ADS-3000N, ADS-3600W, PDS-5000, PDS-6000
 • Giao hàng: toàn quốc

Liên hệ

 • Tốc độ Scan: Up to 40ppm/80ipm 
 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động, Scan to USB, Scan to Email, Scan to FTP/SMB, Scan to Cloud
 • Giao hàng: Miễn phí TP Hà Nội

Liên hệ

 • Tốc độ Scan: Up to 40ppm/80ipm 
 • Hiệu suất làm việc: 6000 trang / ngày
 • Giao hàng: Miễn phí TP Hà Nội

Liên hệ

 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động, Scan to USB, Scan to Email, Scan to FTP/SMB, Scan to Cloud
 • Hiệu suất làm việc: 6000 trang / ngày
 • Giao hàng: Miễn phí TP Hà Nội

Liên hệ

 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động, Scan to USB, Scan to Email, Scan to FTP/SMB, Scan to Cloud
 • Hiệu suất làm việc: 9000 trang / ngày
 • Giao hàng: Miễn phí TP Hà Nội

Liên hệ

 • Tốc độ Scan: Up to 40ppm/80ipm 
 • Hiệu suất làm việc: 6000 trang / ngày
 • Giao hàng: Miễn phí TP Hà Nội

Liên hệ

 • Tốc độ Scan: Up to 40ppm/80ipm 
 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động, Scan to USB, Scan to Email, Scan to FTP/SMB, Scan to Cloud
 • Giao hàng: Miễn phí TP Hà Nội

Liên hệ

 • Tốc độ Scan: Up to 40ppm/80ipm 
 • Hiệu suất làm việc: 6000 trang / ngày
 • Giao hàng: Miễn phí TP Hà Nội

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn