Liên hệ

 • Khổ giấy in: tối đa A4 
 • Tốc độ in: 20 trang/phút (A4) màu/đen trắng
 • Chức năng đặc biệt: in mạng
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Tốc độ in: 14 trang / phút
 • Chức năng đặc biệt: In mạng có sẵn
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Tốc độ in: 27 trang / phút
 • Chức năng đặc biệt: In mạng không dây,in di động, in đảo mặt tự động
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: A4
 • Tốc độ in: 38 trang/phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: A4, A3
 • Tốc độ in: 31 trang in màu A4, 15 trang in màu A3
 • Chức năng đặc biệt: tự động in 2 mặt
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Tốc độ in: In trắng đen 16 trang, in màu 4 trang / phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy: A3
 • Tốc độ in: 30 trang đen/ phút và 30 trang màu/ phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: tối đa A4 
 • Tốc độ in: Bản đơn sắc: A4 / Letter: 20 / 21ppm (trang / phút); Bản màu: A4 / Letter: 20 / 21ppm (trang / phút); Bản in đảo mặt: A4 / Letter: 10 / 10spm (trang / phút)
 • Chức năng đặc biệt: in mạng, đảo 2 mặt tự động
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Tốc độ in: Trắng đen 8 trang, màu 4 trang / phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ: in màu 8ppm; in đơn sắc 19 trang/phút.
 • Chức năng đặc biệt: in 2 mặt tự động, in mạng, In tràn lề
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Tốc độ in: In màu 4 trang, in trắng đen 8 trang
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: tối đa A4
 • Tốc độ in: 21 trang màu/đen trắng /phút
 • Chức năng đặc biệt: in mạng , (tuỳ chọn ổ đĩa cứng HD-93 (20GB)
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn