Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Tốc độ in: 27 trang / phút
 • Chức năng đặc biệt: In mạng không dây,in di động, in đảo mặt tự động
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A3
 • Tốc độ in: 14 trang màu/ phút, 28 trang trắng đen
 • Chức năng đặc biệt: In mạng có sẵn, in 2 mặt tự động
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Tốc độ in: 27 trang  / phút, 24 trang/phút ( in 2 mặt)
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Tốc độ in: 21 trang / phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: tối đa A4 
 • Tốc độ in: Bản đơn sắc: A4 / Letter: 20 / 21ppm (trang / phút); Bản màu: A4 / Letter: 20 / 21ppm (trang / phút); Bản in đảo mặt: A4 / Letter: 10 / 10spm (trang / phút)
 • Chức năng đặc biệt: in mạng, đảo 2 mặt tự động
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: tối đa A4
 • Tốc độ in: 21 trang màu/đen trắng /phút
 • Chức năng đặc biệt: in mạng , (tuỳ chọn ổ đĩa cứng HD-93 (20GB)
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tính năng: Copy - In - Scan
 • Khổ giấy: A5 - A3.
 • Tốc độ: 35 trang /phút đen trắng

Liên hệ

 • Máy Photocopy đen trắng khổ A5 - A3.
 • Tốc độ 25 trang/phút.
 • Chức năng: In - Copy - Scan màu

Liên hệ

 • Máy Photocopy đen trắng
 • Khổ giấy: A5 - A3.
 • Tốc độ: 30 trang /phút

Liên hệ

 • Máy Photocopy đen trắng
 • Khổ giấy: A5 - A3.
 • Tốc độ: 25 trang /phút

Liên hệ

 • Máy Photocopy đen trắng
 • Khổ giấy: A5 - A3.
 • Tốc độ: 30 trang /phút

Liên hệ

 • Máy Photocopy đen trắng
 • Khổ giấy: A5 - A3.
 • Tốc độ: 35 trang /phút

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn