Dịch vụ Cho thuê laptop tại Hà Nội của iScan. Cho thuê laptop tổ chức sự kiện, thuê laptop theo ngày.

 • Laptop cấu hình cao, hoạt động ổn định.
 • Laptop Lenovo, HP, Dell,…
Liên hệ

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 256GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i5
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 256GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i7
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 256GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 256GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn