Liên hệ

 • Tốc độ: Lên đến 65 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 7.500 tờ/tháng
 • Định dạng Scan: PDF, PDF/A, PDF mã hóa, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) và PDF có thể tìm kiếm

Máy scan

Kodak Alaris i3250

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 50 tờ/phút
 • Công suất: 15.000 tờ/ngày

Liên hệ

 • Tốc độ Scan: lên tới 92 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 10.000 tờ / ngày
 • Chuẩn kết nối: USB 3.0 tốc độ cao, Network

Máy scan

Kodak Alaris i3300

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 70 tờ/phút
 • Công suất: 25.000 tờ/ngày

Liên hệ

 • Tốc độ: lên tới 120 tờ/ phút
 • Công suất: 20.000 tờ/ ngày
 • Hình thức scan: nạp tài liệu tự động, scan mặt gương.

Máy scan

Kodak Alaris i3400

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 90 tờ/phút
 • Công suất: 20.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris i3450

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 90 tờ/ phút (180 trang/ phút)
 • Công suất: 20.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris i3500

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 110 tờ/ phút (220 trang/ phút)
 • Công suất: 35.000 tờ/ngày

Liên hệ

 • Tốc độ: Lên đến 75 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 7.500 tờ/tháng
 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động, kết nối mạng LAN, Wifi

Liên hệ

 • Tốc độ: 40 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: Lên đến 3.000 tờ/tháng
 • Kết nối mạng LAN, Wifi.

Máy scan

Kodak Alaris i1120

Kodak
Liên hệ

 • Tốc độ quét: 20 tờ/phút
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất: 1.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak i1220

Kodak
Liên hệ

 • Tốc độ quét: 45 tờ/phút
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất: 2.000 tờ/ngày

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn