Liên hệ

 • Tốc độ in: 35 trang A4, 19 trang A3
 • Kết nối: USB 2.0, LAN
 • Hiệu suất: 65.000 trang/tháng

Liên hệ

 • Khổ giấy in: A3
 • Tốc độ in: 40 trang A4/phút, 20 trang A3/phút
 • Chức năng đặc biệt: In mạng, In 2 mặt, In từ USB

Liên hệ

 • Khổ giấy in:  A4, B5, A5, LTR, giấy Executive, giấy bì thư C5/COM10/DL, Monarch,
 • Chức năng: in 2 mặt tự động có sẵn
 • Chuẩn kết nối: USB 2.0

Liên hệ

 • Tốc độ: In màu 14 trang /phút, trắng đen 28 trang/ phút
 • Khổ giấy: Tối đa khổ A3
 • Chức năng đặc biệt: In mạng có sẵn

Liên hệ

 • Tốc độ in: 35 trang/phút (A4), 15 trang/phút (A3)
 • Khổ giấy: A3
 • Chuẩn kết nối: USB

Liên hệ

 • Tốc độ in: 37 trang/phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A3
 • Chuẩn kết nối: USB, Mạng LAN RJ45
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: A3
 • Tốc độ in: 30 trang A4/ phút, 15 trang A3/phút
 • Chuẩn kết nối: USB 2.0 , 10/100 Base-T Ethernet
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A3
 • Tốc độ in: giấy A4: In màu 50 trang /phút, trắng đen 50 trang/ phút; giấy A3: In màu 28 trang /phút, trắng đen 28 trang/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 300.000 trang / tháng
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A3
 • Tốc độ in: 30 trang phút
 • Chức năng đặc biệt: In mạng có dây, in 2 mặt tự động
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A3
 • Tốc độ in: A4 35 trang /phút, A3 20 trang / phút
 • Chức năng đặc biệt: In mạng có sẵn
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: A3
 • Tốc độ in: 35 trang A4/phút, 20 trang A3/phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Chức năng: Print, copy, scan, fax
 • Tốc độ in: Lên đến 30 trang/phút
 • Khổ giấy in: Tối đa A3
 • Chức năng đặc biệt: In 2 mặt tự động, in qua mạng không dây và có dây; digital send, easy access USB
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn