Thuê máy scan

Canon DR-3010C

Canon
Liên hệ

 • Tốc độ quét: 30 trang/phút
 • Quét hai mặt tự động.
 • Công suất: 3.000 tờ/ngày

Liên hệ

 • Dòng: Linh kiện máy scan Canon
 • Tên linh kiện: Thanh trục cuốn máy scan Canon DR-F120
 • Sử dụng thay thế cho máy scan Canon DR-F120

Linh kiện máy scan

Adapter máy scan Canon DR-F120

Canon
Liên hệ

 • Dòng: Linh kiện máy scan Canon
 • Tên linh kiện: Adapter máy scan Canon DR-F120
 • Sử dụng thay thế cho máy scan Canon DR-F120

Linh kiện máy scan

Card formatter máy scan Canon DR C225 II

Canon
Liên hệ

 • Dòng: Linh kiện máy scan Canon
 • Tên linh kiện: Cạc điều khiển máy scan Canon DR C225 II
 • Sử dụng thay thế cho máy scan Canon DR C225 II

Linh kiện máy scan

Đèn quét máy scan Canon DR C125

Canon
Liên hệ

 • Tên linh kiện: Đèn quét máy scan Canon DR C125
 • Sử dụng thay thế cho máy scan Canon DR C125

Linh kiện máy scan

Đèn quét máy scan Canon DR C225 II

Canon
Liên hệ

 • Tên linh kiện: Đèn quét máy scan Canon DR C225 II
 • Sử dụng thay thế cho máy scan Canon DR C225 II

Linh kiện máy scan

Lô cuốn giấy máy scan Canon DR-F120

Canon
Liên hệ

 • Tên linh kiện: Lô cuốn giấy máy scan Canon DR-F120
 • Sử dụng thay thế cho máy scan Canon DR-F120

Liên hệ

 • Tên linh kiện: Khay đỡ giấy vào máy scan Canon DR C225
 • Sử dụng thay thế cho máy scan Canon DR C225

Liên hệ

 • Tên linh kiện: Cạc điều khiển máy scan Canon DR C225
 • Sử dụng thay thế cho máy scan Canon DR C225

Máy scan

Canon DR-3010C

Canon
Liên hệ

 • Tốc độ scan: 30 tờ 2 mặt / phút
 • Công suất: 3.000 tờ/ngày

Máy scan

Canon DR M140

Canon
Liên hệ

 • Tốc độ scan: 40 tờ 2 mặt / phút
 • Công suất: 6.000 tờ/ngày

Máy scan

Canon DR M160

Canon
Liên hệ

 • Tốc độ scan: 60 tờ 2 mặt / phút
 • Công suất: 7.000 tờ/ngày

error: Content is protected by iScan.vn