Liên hệ

 • Công suất: 7.000 tờ/ngày
 • Cảm biến hình ảnh: CIS kép
 • Khay nạp: 80 tờ (định lượng 80 g/m²)

Liên hệ

 • Tốc độ Scan:  Up to 20 ppm/40 ipm (b&w, gray and color, 300 dpi)
 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động
 • Hiệu suất làm việc: 1500 trang / ngày

Liên hệ

 • Tốc độ scan: Tối đa 40 trang/phút (trắng đen - màu, 200dpi )
 • Hiệu suất làm việc: Tối đa 9.000 tờ/ngày
 • Khay nạp bản gốc: Tối đa 50 tờ

Liên hệ

 • Tốc độ quét: 25 trang/phút (đơn sắc - màu)
 • Khay nạp giấy: 30 tờ.
 • Công suất: 1.500 tờ/ngày

Liên hệ

 • Tốc độ quét: 25 trang/phút (đơn sắc - màu)
 • Khay nạp giấy: 30 tờ.
 • Công suất: 1.500 tờ/ngày

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn