Máy scan

Kodak Alaris i3250

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 50 tờ/phút
 • Công suất: 15.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris i3300

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 70 tờ/phút
 • Công suất: 25.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris i3400

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 90 tờ/phút
 • Công suất: 20.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris i3450

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 90 tờ/ phút (180 trang/ phút)
 • Công suất: 20.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris S3060

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm x 4.06 m / tối thiểu 63.5 mm x 71.1 mm
 • Tốc độ quét: 60 tờ/ phút (120 trang/ phút)
 • Công suất/ngày: 25.000 tờ

Máy scan

Kodak Alaris S3100f

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm x 4.06 m / tối thiểu 63.5 mm x 71.1 mm
 • Tốc độ quét: 100 tờ (200 trang/ phút)
 • Công suất/ngày: 45.000 tờ

Máy scan

Kodak Alaris i4650

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm chiều rộng/ tối thiểu 63.5 mm x 63.5 mm / giấy dài đến 9.1m
 • Tốc độ quét: 130 tờ/ phút (260 trang/ phút)
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất/ngày: 100.000 tờ

Máy scan

Kodak Alaris i4850

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm chiều rộng/ tối thiểu 63.5 mm x 63.5 mm / giấy dài đến 9.1m
 • Tốc độ quét: 150 tờ/ phút (300 trang/ phút)
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất/ngày: 125.000 tờ

Máy scan

Kodak Alaris i5250

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm chiều rộng/ tối thiểu 63.5 mm x 63.5 mm / giấy dài 4.6m
 • Tốc độ quét: 150 tờ/ phút (300 trang/ phút)
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất/ngày: không giới hạn

Máy scan

Kodak Alaris i5650

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm chiều rộng/ tối thiểu 63.5 mm x 63.5 mm / giấy dài 4.6m
 • Tốc độ quét: 180 tờ/ phút (360 trang/ phút)
 • Công suất/ngày: không giới hạn

Máy scan

Kodak Alaris i5850

Kodak
Liên hệ

 • Tốc độ quét: 210 tờ/ phút, 420 trang/ phút
 • Khổ giấy: tối đa 305 mm chiều rộng/ tối thiểu 63.5 mm x 63.5 mm / giấy dài 4.6m
 • Công suất/ngày: không giới hạn

Máy scan

Kodak Alaris i3200

Kodak
140.000.000 

 • Khổ giấy: A3, A4
 • Tốc độ quét: 50 tờ/phút
 • Công suất: 15.000 tờ/ngày

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn