Liên hệ

 • Chức năng: Print, copy, scan, digital send
 • Khổ giấy in: Tối đa A4
 • Tốc độ in: Lên đến 57 trang/phút
 • Chức năng đặc biệt: In qua mạng có dây và không dây
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Chức năng: Print - Copy - Scan - Fax
 • Tốc độ in: Lên tới 38 trang/phút
 • Chức năng đặc biệt: in 2 mặt tự động, in & scan wifi, in ấn di động, scan màu
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Chức năng: Print - Copy - Scan màu
 • Khổ giấy: A4
 • Tốc độ in: lên đến 30 trang/phút
 • Tự động in 2 mặt: Tích hợp sẵn
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Chức năng: Print - Copy - Scan màu
 • Khổ giấy: A4
 • Tốc độ in: lên đến 30 trang/phút
 • Tự động in 2 mặt: Tích hợp sẵn
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Chức năng: Print - Copy - Scan
 • Khổ giấy: A4
 • Tốc độ in: 40 trang/phút
 • Chức năng đặc biệt: in 2 mặt tự động, in mạng, scan to network folder
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636
 

Liên hệ

 • Chức năng: Print - Copy - Scan
 • Khổ giấy: A4
 • Tốc độ in: 40 trang/phút
 • Chức năng đặc biệt: in 2 mặt tự động, in mạng, scan to network folder
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636
 

Liên hệ

 • Chức năng: Print - Copy - Scan
 • Khổ giấy: A4
 • Tốc độ in: 33 trang/phút
 • Chức năng đặc biệt: in 2 mặt tự động, in mạng, scan to network folder
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636
 

Liên hệ

 • Chức năng: Print - Copy - Scan - Fax
 • Khổ giấy: A4
 • Tốc độ in: 27 trang/phút
 • Chức năng đặc biệt: in mạng không dây, in 2 mặt tự động,
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636
 

Liên hệ

 • Chức năng: Print - Copy - Scan - Fax
 • Khổ giấy: A4
 • Tốc độ in: 33 trang/phút
 • Chức năng đặc biệt: in mạng không dây, in 2 mặt tự động; Scan to PC, Email, USB
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636
 

Liên hệ

 • Chức năng: Print, copy, scan, fax
 • Tốc độ in: Lên đến 30 trang/phút
 • Khổ giấy in: Tối đa A4
 • Chức năng đặc biệt: In 2 mặt tự động, in qua mạng; scan to email
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Chức năng: Print, copy, scan, fax
 • Tốc độ in: 18 trang/phút
 • Khổ giấy in: Tối đa A4
 • Chức năng đặc biệt: In 2 mặt tự động, in qua mạng wifi;
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 16 trang / phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt: In, Scan, Copy, Fax; in mạng có sẵn
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn