Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Tốc độ in: 20 trang / phút
 • Chức năng đặc biệt: In mạng có sẵn, in 2 mặt tự động
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Tốc độ in: 16 trang / phút
 • Chức năng đặc biệt: In 2 mặt tự động, in mạng có sẵn
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 63

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Tốc độ in: 25 trang / phút
 • Chức năng đặc biệt: In 2 mặt tự động, in mạng có sẵn, 4.3" Touch Screen Panel
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Tốc độ in: 25 trang / phút
 • Chức năng đặc biệt: In 2 mặt tự động, in mạng có sẵn
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in:  A4
 • Tốc độ in:  37 trang/phút
 • Chức năng đặc biệt: In hai mặt tự động
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in:  A4
 • Tốc độ in:  40 trang/phút
 •  Chức năng đặc biệt: In hai mặt tự động
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy lớn nhất: A3
 • Tốc độ: 28 bản/phút.

Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy sao chụp tối đa : A3
 • Tốc độ sao chụp : 90 bản/phút

Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A3
 • Tốc độ: 40 bản/phút.
 

Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A3
 • Tốc độ: 50 bản/phút.

Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A3
 • Tốc độ: 60 bản/phút.

Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A3
 • Tốc độ: 50 bản/phút.

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn