Dịch vụ Cho thuê laptop tại Hà Nội. Cho thuê laptop tổ chức sự kiện, thuê laptop theo ngày, laptop thiết kế đồ họa.

  • Laptop Lenovo, HP, Dell, Macbook…
  • Laptop cấu hình cao, hoạt động ổn định.
Liên hệ

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 256GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i5
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 256GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i7
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 256GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 256GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn