Máy scan

Kodak Scanmate i1190

Kodak
Liên hệ

 • Tốc độ quét: 40 tờ/ phút
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất: 5.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Scanmate i1180

Kodak
Liên hệ

 • Tốc độ quét: 40 tờ /phút.
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất: 5.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris S3060

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm x 4.06 m / tối thiểu 63.5 mm x 71.1 mm
 • Tốc độ quét: 60 tờ/ phút (120 trang/ phút)
 • Công suất/ngày: 25.000 tờ

Máy scan

Kodak Alaris S3060f

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm x 4.06 m / tối thiểu 63.5 mm x 71.1 mm
 • Tốc độ quét: 60 tờ/ phút (120 trang/ phút)
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất/ngày: 25.000 tờ

Máy scan

Kodak Alaris S3100

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm x 4.06 m / tối thiểu 63.5 mm x 71.1 mm
 • Tốc độ quét: 100 tờ/ phút (200 trang/ phút)
 • Công suất/ngày: 45.000 tờ

Máy scan

Kodak Alaris S3100f

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm x 4.06 m / tối thiểu 63.5 mm x 71.1 mm
 • Tốc độ quét: 100 tờ (200 trang/ phút)
 • Công suất/ngày: 45.000 tờ

Máy scan

Kodak Alaris S3120

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm x 4.06 m / tối thiểu 63.5 mm x 71.1 mm
 • Tốc độ quét: 120 tờ/ phút (240 trang/ phút)
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất/ngày: 50.000 tờ

Máy scan

Kodak Alaris i4250

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm chiều rộng/ tối thiểu 63.5 mm x 63.5 mm / giấy dài đến 9.1m
 • Tốc độ quét: 110 tờ/ phút (220 trang/ phút)
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất/ngày: 40.000 tờ

Máy scan

Máy scan Brother DS-620

Brother
Liên hệ

 • Tốc độ quét 8 trang/ 1 phút
 • Kết nối cổng USB 2.0
 • Chu kỳ hàng ngày: lên tới 100 trang

Máy scan

Brother DS-640

Brother
Liên hệ

 • Tốc độ: 15 tờ/phút
 • Hiệu suất làm việc: 100 tờ / ngày
 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động

Máy scan

Brother DS-740D

Brother
Liên hệ

 • Tốc độ Scan: 16 tờ/phút
 • Hiệu suất làm việc: 100 tờ / ngày
 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động

Máy scan

Kodak Alaris i4650

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm chiều rộng/ tối thiểu 63.5 mm x 63.5 mm / giấy dài đến 9.1m
 • Tốc độ quét: 130 tờ/ phút (260 trang/ phút)
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất/ngày: 100.000 tờ

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn