Trạm thủ thư Lyngsoe workstation – V1 tabletop

Liên hệ

  • Công nghệ: RFID
  • Tính năng: Đăng ký mượn/trả/lập trình chip RFID
error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn