Thiết bị kiểm kê/tìm kiếm tài liệu Lyngsoe Library Clerk™

Liên hệ

  • Kiểm kê tài liệu (inventory); 
  • Tìm kiếm tài liệu (collect); 
  • Xác định tài liệu đặt sai vị trí (misplaced items);
error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn