Hệ thống trả sách và phân loại tự động – Lyngsoe Libretto Compact (Outdoor) (3 Bin/5 Bin)

Liên hệ

  • Hệ thống phân loại tự động công nghệ RFID: – Tuân thủ tiêu chuẩn RFID: ISO15693, 18000-3 Mode 1
    – Data model: DDM, KATVE, Tech Logic, TV2, 3M, TRC, ITG, ITG2, ISO28560
  • Công suất phân loại: 1880 tài liệu/giờ
error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn