HP Pro 4500 fn1

Liên hệ

  • Tốc độ Scan:  Tối đa 30 tờ/ phút
  • Công suất:4.000 trang (ADF), 100 trang (Mặt kính phẳng)
  • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động, kết nối mạng dây.
error: Content is protected by iScan.vn