HP 9250c Digital Sender

Liên hệ

  • Tốc độ : 55 tờ/ phút ( đen trắng ), 33 tờ/ phút (màu)
  • Công suất: 60.000 trang/ tháng
  • Scan 2 mặt tự động, kết nối mạng.
error: Content is protected by iScan.vn