Liên hệ

 • Tốc độ: 40 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: Lên đến 3.000 tờ/tháng
 • Kết nối mạng LAN, Wifi.

Thuê máy scan

HP ScanJet Pro N4000 snw1

HP
Liên hệ

 • Tốc độ: 40 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: Lên đến 3.000 tờ/tháng
 • Kết nối mạng LAN, Wifi.

Liên hệ

 • Tốc độ: Lên đến 75 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 7.500 trang/tháng
 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động, kết nối mạng LAN, Wifi

Thuê máy scan

HP ScanJet Pro 3000 s4

HP
Liên hệ

 • Tốc độ: 40 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 4.000 tờ / ngày
 • Định dạng Scan: PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) and Searchable PDF
 

Máy scan

Kodak i1220

Kodak
Liên hệ

 • Tốc độ quét: 45 tờ/phút
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất: 2.000 tờ/ngày

Máy scan

Kodak Alaris S3060

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm x 4.06 m / tối thiểu 63.5 mm x 71.1 mm
 • Tốc độ quét: 60 tờ/ phút (120 trang/ phút)
 • Công suất/ngày: 25.000 tờ

Máy scan

Kodak Alaris S3060f

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm x 4.06 m / tối thiểu 63.5 mm x 71.1 mm
 • Tốc độ quét: 60 tờ/ phút (120 trang/ phút)
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất/ngày: 25.000 tờ

Máy scan

Kodak Alaris S3100

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm x 4.06 m / tối thiểu 63.5 mm x 71.1 mm
 • Tốc độ quét: 100 tờ/ phút (200 trang/ phút)
 • Công suất/ngày: 45.000 tờ

Máy scan

Kodak Alaris S3100f

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm x 4.06 m / tối thiểu 63.5 mm x 71.1 mm
 • Tốc độ quét: 100 tờ (200 trang/ phút)
 • Công suất/ngày: 45.000 tờ

Máy scan

Kodak Alaris S3120

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm x 4.06 m / tối thiểu 63.5 mm x 71.1 mm
 • Tốc độ quét: 120 tờ/ phút (240 trang/ phút)
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất/ngày: 50.000 tờ

Máy scan

Kodak Alaris i4250

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm chiều rộng/ tối thiểu 63.5 mm x 63.5 mm / giấy dài đến 9.1m
 • Tốc độ quét: 110 tờ/ phút (220 trang/ phút)
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất/ngày: 40.000 tờ

Máy scan

Kodak Alaris i4650

Kodak
Liên hệ

 • Khổ giấy: tối đa 305 mm chiều rộng/ tối thiểu 63.5 mm x 63.5 mm / giấy dài đến 9.1m
 • Tốc độ quét: 130 tờ/ phút (260 trang/ phút)
 • Độ phân giải quang học: 600dpi
 • Công suất/ngày: 100.000 tờ

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn