Liên hệ

 • Tốc độ: 60 tờ/phút
 • Công suất: 9.000 tờ/ngày
 • Khay nạp giấy: 100 tờ

Thuê máy scan

Cho thuê máy scan Fujitsu Fi-7480

Fujitsu
Liên hệ

 • Tốc độ: 80 tờ/phút
 • Công suất: 12.000 tờ/ngày
 • Khay nạp giấy: 100 tờ

Máy scan

Máy scan Fujitsu Fi-7480

Fujitsu
Liên hệ

 • Tốc độ: 80 tờ/phút
 • Công suất: 12.000 tờ/ngày
 • Khay nạp giấy: 100 tờ

Liên hệ

 • Tên sản phẩm: Lô tách giấy máy Fujitsu Brake Roller for fi-7140, fi-7240, fi-7160, fi-7260, fi-7180, fi-7280, fi-7300NX
 • Series number: PA03670-0001
 • Bảo hành: 01 tháng.
 • Giao hàng: toàn quốc

Liên hệ

 • Tên sản phẩm:Lô nhặt giấy máy Fujitsu Fujitsu Pick Roller Set for fi-7140, fi-7240, fi-7160, fi-7260, fi-7180, fi-7280, fi-7300NX, fi-7460, fi-7480
 • Series number: PA03670-0002
 • Bảo hành: 01 tháng.
 • Giao hàng: toàn quốc

Liên hệ

 • Tên sản phẩm: Lô dẫn giấy máy fi-7140, fi-7240, fi-7160, fi-7260, fi-7180, fi-7280
 • Series number: PA03670-Y461
 • Bảo hành: 01 tháng.
 • Giao hàng: toàn quốc

Liên hệ

 • Tên sản phẩm: Lô ra giấy máy fi-7140/7240/7160/7260/7180/7280
 • Series number: PA03670-Y466
 • Bảo hành: 01 tháng.
 • Giao hàng: toàn quốc

Máy scan

Máy scan Fujitsu SP1130

Fujitsu
Liên hệ

 • Tên máy Scan: Máy scan Fujitsu SP1130
 • Khổ giấy Quét: tối đa A4
 • Tốc độ Scan: 1 mặt: 30 trang/phút; 2 mặt: 60 trang/ (trắng đen - màu, 200/300dpi )
 • Giao hàng: toàn quốc

Liên hệ

 • Tên linh kiện: Cáp kết nối USB Cable máy scan Fujitsu fi-7460
 • Sử dụng cho máy: Scan Fujitsu fi-7300NX, fi-7460 fi-7480 fi-7600 fi-7700
 • Bảo hành: 1 tháng

Linh kiện máy scan

Brake Roller Shaft máy scan Fujitsu fi-7460

Fujitsu
Liên hệ

 • Tên linh kiện: Brake Roller Shaft máy scan Fujitsu fi-7460
 • Sử dụng cho máy: Scan Fujitsu fi-7460 fi-7480 
 • Bảo hành: 1 tháng

Liên hệ

 • Tên linh kiện: Consumable Brake Roller máy scan Fujitsu fi-7460
 • Sử dụng cho máy: Scan Fujitsu fi-7460 fi-7480 
 • Bảo hành: 1 tháng

Linh kiện máy scan

AC ADAPTER máy scan Fujitsu fi-7460

Fujitsu
Liên hệ

 • Tên linh kiện: AC ADAPTER máy scan Fujitsu fi-7460
 • Sử dụng cho máy: Scan Fujitsu fi-7460/ fi-7480 
 • Bảo hành: 1 tháng

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn