Liên hệ

  • Tốc độ quét : 80 tờ/phút (đen trắng, 300 dpi); 45 tờ/phút (màu, 200 dpi); 30 tờ/phút (màu, 300 dpi)
  • Công suất quét/ngày 8.000 tờ
  • Khay giấy (ADF) 100 tờ

Máy scan

Plustek PS3150U

Plustek
24.000.000 

  • Tốc độ quét: 50 tờ/phút (đen trắng 200/300 dpi), 45 tờ/phút (Màu, 200 dpi, A4)
  • Công suất quét/ngày  5.000 tờ
  • Khay giấy (ADF) 100 tờ

Máy scan

Plustek SN8016U

Plustek
89.000.000 

  • Tốc độ quét : 80 tờ/phút (đen trắng, 300 dpi); 45 tờ/phút (màu, 200 dpi); 30 tờ/phút (màu, 300 dpi)
  • Công suất quét/ngày 8.000 tờ
  • Khay giấy (ADF) 100 tờ

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn