Liên hệ

 • Tính năng: Copy + Email + In + Scan
 • Khổ giấy: Tối đa A3
 • Tốc độ sao chụp: 65 trang/phút

Liên hệ

 • Tính năng: Copy + In + Scan
 • Khổ giấy: Từ A5 - A3.
 • Tốc độ in: 65 trang/phút

Liên hệ

 • Máy photocopy màu kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A5 - A3.
 • Tốc độ in: 70 trang/phút.

Liên hệ

 • Máy photocopy màu kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A5 - A3.
 • Tốc độ Copy/Print: 20 trang /phút 

Liên hệ

 • Máy photocopy màu kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A5 - A3.
 • Tốc độ Copy/Print: 45 trang /phút 

Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A3
 • Tốc độ sao chụp: 75 trang/phút

Liên hệ

 • Sử dụng khổ giấy từ A5 - A3.
 • Màn hình cảm ứng Android TFT 10" 
 • Tốc độ In/copy: 65 trang /phút 

Liên hệ

 • Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A5 - A3.
 • Tốc độ Copy/Print: Màu: 25 trang /phút mầu và đen trắng
 • Các tính năng in: Tự động 2 mặt, Banner sheets, Bi-directional status, Tạo brochure, Covers, Delay print, In bảo mật, Earth Smart.
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A5 - A3.
 • Tốc độ Copy/Print: Màu: 30 trang /phút mầu và đen trắng
 • Các tính năng in: Tự động 2 mặt, Banner sheets, Bi-directional status, Tạo brochure, Covers, Delay print, In bảo mật, Earth Smart.
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy sao chụp tối đa : A3
 • Tốc độ sao chụp : 90 bản/phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn