Liên hệ

 • Khổ giấy tối đa: A3
 • Tốc độ in 35 trang A4/phút
 • Thời gian in trang đầu tiên 7.5 giây
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy tối đa: A3
 • Tốc độ in 40 trang A4/phút
 • Thời gian in trang đầu tiên 6.9 giây
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy tối đa: A3
 • Tốc độ in 50 trang A4/phút
 • Thời gian in trang đầu tiên 6.9 giây
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Thuê máy photocopy

Cho thuê máy Photo Fuji Xerox 3065

Xerox
Liên hệ

 • Khổ giấy : A5/A4/A3
 • Tốc độ copy:  35 trang/phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Thuê máy photocopy

Cho thuê máy Photo Fuji Xerox 3060

Xerox
Liên hệ

 • Khổ giấy : A5/A4/A3
 • Tốc độ copy:  30 trang/phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Thuê máy photocopy

Cho thuê máy Photo Fuji Xerox 2060

Xerox
Liên hệ

 • Khổ giấy : A5/A4/A3
 • Tốc độ copy:  25 trang/phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy lớn nhất: A3
 • Tốc độ: 28 bản/phút.
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy sao chụp tối đa : A3
 • Tốc độ sao chụp : 90 bản/phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Thuê máy photocopy

Cho thuê máy Photocopy Ricoh MP4002

Ricoh
Liên hệ

 • Khổ giấy lớn nhất: A3
 • Tốc độ: 40 bản/phút.
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636
 

Liên hệ

 • Khổ giấy lớn nhất: A3
 • Tốc độ: 50 bản/phút.
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Thuê máy photocopy

Cho thuê máy Photocopy Ricoh MP 6001

Ricoh
Liên hệ

 • Khổ giấy sao chụp tối đa : A3
 • Tốc độ sao chụp : 60 bản/phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Thuê máy photocopy

Cho thuê máy Photocopy Ricoh MP 5001

Ricoh
Liên hệ

 • Khổ giấy sao chụp tối đa : A3
 • Tốc độ sao chụp/ in : 50 bản/phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn