RICOH Cumo-nect OCR Plus

Liên hệ

  • Dễ dàng chuyển đổi hầu hết mọi tài liệu giấy thành dữ liệu có thể chỉnh sửa được
  • Chuyển định dạng Excel®, Word®, hoặc PDF chỉ với một nút nhấn.
error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn