Liên hệ

 • Tốc độ in: 35 trang/phút (A4), 15 trang/phút (A3)
 • Khổ giấy: A3
 • Chuẩn kết nối: USB

Liên hệ

 • Tốc độ in: 30 trang /phút A4
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 2.0 port
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: A4
 • Tốc độ in: 34 trang màu/phút, 36 trang đen trắng/phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 38 trang phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng: in, copy, scan, in 2 mặt, in mạng
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 18 trang phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt: In, Photo màu, Scan Wifi, Fax; in mạng, ePrint, Apple AirPrint
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Tốc độ in: In trắng đen 16 trang, in màu 4 trang / phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy: A3
 • Tốc độ in: 30 trang đen/ phút và 30 trang màu/ phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Tốc độ in: Trắng đen 8 trang, màu 4 trang / phút
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Tốc độ in: In màu 4 trang, in trắng đen 8 trang
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn