Liên hệ

 • Chức năng: Print, copy, scan, fax
 • Tốc độ in: Lên đến 30 trang/phút
 • Khổ giấy in: Tối đa A3
 • Chức năng đặc biệt: In 2 mặt tự động, in qua mạng không dây và có dây; digital send, easy access USB
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Chức năng: Print, copy, scan, fax
 • Tốc độ in: Lên đến 30 trang/phút
 • Khổ giấy in: Tối đa A4
 • Chức năng đặc biệt: In 2 mặt tự động, in qua mạng; scan to email
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Chức năng: Print, copy, scan, fax
 • Tốc độ in: 18 trang/phút
 • Khổ giấy in: Tối đa A4
 • Chức năng đặc biệt: In 2 mặt tự động, in qua mạng wifi;
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 16 trang / phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt: In, Scan, Copy, Fax; in mạng có sẵn
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 38 trang phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng: in, copy, scan, in 2 mặt, in mạng
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 38 trang phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng: in, copy, scan, in 2 mặt, in mạng
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 38 trang phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng: in, copy, scan, in 2 mặt, in mạng
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 19 trang phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng: in, copy, scan, in 2 mặt, in mạng
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 18 trang phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng: in, copy, scan, in mạng
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 38 trang phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt: In, Photo màu, Scan Wifi, Fax; in wifi, đảo mặt tự động, ePrint, Apple AirPrint
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 18 trang phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt: In, Photo màu, Scan Wifi, Fax; in wifi, đảo mặt tự động, ePrint, Apple AirPrint
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

Liên hệ

 • Tốc độ in: 18 trang phút
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
 • Chức năng đặc biệt: In, Photo màu, Scan Wifi, Fax; in mạng, ePrint, Apple AirPrint
 • Tư vấn dịch vụ: 024 7303 1068 - 089 6688 636

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn