Liên hệ

 • Khổ giấy tối đa: A3
 • Tốc độ in 35 trang A4/phút
 • Thời gian in trang đầu tiên 7.5 giây

Liên hệ

 • Khổ giấy tối đa: A3
 • Tốc độ in 40 trang A4/phút
 • Thời gian in trang đầu tiên 6.9 giây

Liên hệ

 • Khổ giấy tối đa: A3
 • Tốc độ in 50 trang A4/phút
 • Thời gian in trang đầu tiên 6.9 giây

Thuê máy photocopy

Cho thuê máy Photo Fuji Xerox 3065

Xerox
Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy : A5 - A3
 • Tốc độ copy:  35 trang/phút

Thuê máy photocopy

Cho thuê máy Photo Fuji Xerox 3060

Xerox
Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy : A5 - A3
 • Tốc độ copy:  30 trang/phút

Thuê máy photocopy

Cho thuê máy Photo Fuji Xerox 2060

Xerox
Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy : A5/A4/A3
 • Tốc độ copy:  25 trang/phút

Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy lớn nhất: A3
 • Tốc độ: 28 bản/phút.

Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy sao chụp tối đa : A3
 • Tốc độ sao chụp : 90 bản/phút

Thuê máy photocopy

Cho thuê máy Photocopy Ricoh MP4002

Ricoh
Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A3
 • Tốc độ: 40 bản/phút.
 

Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A3
 • Tốc độ: 50 bản/phút.

Thuê máy photocopy

Cho thuê máy Photocopy Ricoh MP 6001

Ricoh
Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A3
 • Tốc độ: 60 bản/phút.

Thuê máy photocopy

Cho thuê máy Photocopy Ricoh MP 5001

Ricoh
Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A3
 • Tốc độ: 50 bản/phút.

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn