Liên hệ

 • Tính năng: Copy + Email + In + Scan
 • Khổ giấy: Tối đa A3
 • Tốc độ sao chụp: 65 trang/phút

Liên hệ

 • Tính năng: Copy + In + Scan
 • Khổ giấy: Từ A5 - A3.
 • Tốc độ in: 65 trang/phút

Liên hệ

 • Tính năng: Copy - In - Scan
 • Khổ giấy: A5 - A3.
 • Tốc độ: 35 trang /phút đen trắng

Liên hệ

 • Máy Photocopy đen trắng khổ A5 - A3.
 • Tốc độ 25 trang/phút.
 • Chức năng: In - Copy - Scan màu

Liên hệ

 • Máy photocopy màu kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A5 - A3.
 • Tốc độ Copy/Print: 45 trang /phút

Liên hệ

 • Máy photocopy màu kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A5 - A3.
 • Tốc độ in: 70 trang/phút.

Liên hệ

 • Máy photocopy màu kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A5 - A3.
 • Tốc độ Copy/Print: 20 trang /phút 

Liên hệ

 • Máy photocopy màu kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A5 - A3.
 • Tốc độ Copy/Print: 45 trang /phút 

Liên hệ

 • Máy photocopy đen trắng kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A3
 • Tốc độ sao chụp: 75 trang/phút

Liên hệ

 • Sử dụng khổ giấy từ A5 - A3.
 • Màn hình cảm ứng Android TFT 10" 
 • Tốc độ In/copy: 65 trang /phút 

Liên hệ

 • Máy Photocopy đen trắng
 • Khổ giấy: A5 - A3.
 • Tốc độ: 30 trang /phút

Liên hệ

 • Máy Photocopy đen trắng
 • Khổ giấy: A5 - A3.
 • Tốc độ: 25 trang /phút

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn