Liên hệ

 • Máy photocopy kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A5-A3
 • Tốc độ in: 28 trang / phút

Liên hệ

 • Máy photocopy kỹ thuật số
 • Khổ giấy: A5-A3
 • Tốc độ in: 35 trang / phút

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 256GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i5
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 256GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD

Liên hệ

 • CPU: Intel Core i7
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 256GB SSD

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn